Docker container for the Unifi controller application
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
GoCD Agent 8d818c7ffe Auto update to version 5.7.23. před 3 roky
.updater Update updategit script. před 4 roky
Dockerfile Auto update to version 5.7.23. před 3 roky
README.md Update port information před 5 roky

README.md

UniFi Controller Dockerfile

This is a dockerised version of the Unifi Access Point (UAP) Controller.

Usage

Create a named volume to persist data:

docker volume create --name unifi-data

Pull the image for the desired version of the controller:

docker pull csmith/unifi:4.8.18

Start a container, exposing ports as needed:

docker run -d --name unifi \
       --restart always \
       -p 8443:8443 \
       -p 8080:8080 \
       -v unifi-data:/var/lib/unifi \
       csmith/unifi:4.8.18

The container exposes these ports:

 • 8080 (used by the UAPs to send messages to the controller)
 • 8443 (admin web interface, HTTPS)
 • 8843 (HTTPS captive portal redirection)
 • 8880 (HTTP captive portal redirection)