Docker container for the Unifi controller application
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
GoCD Agent 8d818c7ffe Auto update to version 5.7.23. 3 år sedan
.updater Update updategit script. 4 år sedan
Dockerfile Auto update to version 5.7.23. 3 år sedan
README.md Update port information 5 år sedan

README.md

UniFi Controller Dockerfile

This is a dockerised version of the Unifi Access Point (UAP) Controller.

Usage

Create a named volume to persist data:

docker volume create --name unifi-data

Pull the image for the desired version of the controller:

docker pull csmith/unifi:4.8.18

Start a container, exposing ports as needed:

docker run -d --name unifi \
       --restart always \
       -p 8443:8443 \
       -p 8080:8080 \
       -v unifi-data:/var/lib/unifi \
       csmith/unifi:4.8.18

The container exposes these ports:

 • 8080 (used by the UAPs to send messages to the controller)
 • 8443 (admin web interface, HTTPS)
 • 8843 (HTTPS captive portal redirection)
 • 8880 (HTTP captive portal redirection)